Nón phòng sạch chống tĩnh điện

Nón phòng sạch chống tĩnh điện

Nón phòng sạch chống tĩnh điện - Bảo Hộ Trường Thi

❋ Nón phòng sạch chống tĩnh điện sử dụng rộng rãi trong các phòng sạch tĩnh điện, trong các môi trường phòng sạch như điện tử, hoá học, phòng thí nghiệm, dược phẩm công nghiệp thực phẩm. Nón phòng sạch chống tĩnh điện giúp chống tĩnh điện hiệu quả bởi đầu là một trong số những nơi có lực tĩnh điện cao nhất cơ thể. Tráng bụi bẩn hay tóc rụng làm ảnh hưởng đến công việc và môi trường phòng sạch.

❋ Nón phòng sạch chống tĩnh điện hát huy tốt vai trò phòng sạch chống tĩnh điện trong các môi trường làm việc có yêu cầu cao về độ sạch cao và có sự tĩnh điện gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người lao động, các trang thiết bị như trang phục bảo hộ làm việc có một vai trò quan trọng không thể thiếu.

Zalo